съживлението в с.костиево 2011


    Съживлението в Костиево 2011г     

от Христо Христов, писмо до групата „hristianstvo“ в Google Групи

Небивало съживление в днешно време!
08-05-2011

Да си кажа честно от много време насам не съм бил в ситуация, в която да усетя толкова силно присъствието на Бога... до такава степен, че дори да не мога да намеря правилните думи да го изразя. Божието величие и фактът, че Той е сред нас и продължава да върши чудеса предизвиква в мен силни емоции и утвърждава вярата ми, че Бог не е забравил България, въпреки че понастоящем живеем във време на агресивен материализъм и безбожие и търсещите Бога стават все по-малко... Но нека да ви разкажа кое мотивира тези мои мисли и голямата ми благодарност към Бога за всичко, което е Той за нас и за всичко, което прави за народа ни.

Миналата седмица екипът ни от София получи покана да присъстваме на богослужение в село Костиево в регион Пловдив. Поканата беше отправена от епископа на този регион брат Станимир Радев. По телефона той ни разказа, че Бог е започнал да върши невероятни неща сред вярващите и че трябва непременно да отидем и да станем свидетели на големи чудеса.

Когато пристигнахме, брат Станимир ни посрещна и започна да ни разказва развълнувано за случващото се. Той ни сподели, че местната църква, която той посещава често, се състояла от около 15 човека в продължение на много години и нямало нито един нов човек, който де се присъедини, въпреки непрестанните молитви на вярващите. Въпреки това хората не се отчайвали, а продължавали да се молят за съживление. Дори през последната година имали молитвена верига и се събирали всяка вечер.

И изведнъж нещо необичайно се случило. Божието присъствие се усетило мощно на богослуженията и хора започнали да се кръщават в Святия Дух. Скоро съседите чули и започнали да прииждат към църквата и да преживяват чудното Божие действие. И така от 15 човека, църквата нараснала до 170. Провеждали се богослужения всяка вечер, а Бог благославял присътващите с помазанието Си!

Когато ние отидохме на служение в Костиево, залата беше пълна с хора и всички величаеха Бога с голяма радост. След проповедта дойде време за молитва, която продължи буквално часове наред. Всички издигаха глас на хвала към Бога и не след дълго хора започнаха да преживяват изпълването със Святия Дух и заговорваха на непознати езици. Атмосферата беше наелектризирана, а хората буквално бяха забравили за времето и всичко друго около тях. По време на богослужението десет човека приеха кръщение със Святия Дух, а през следващите няколко дни още 4 човека приеха великото благословение.

Споделям всичко това с вас, осъзнавайки, че описанието ми е доста бледо в сравнение с това, което се случи в действителност. От дълго време не бях присъствал на такова удивително богослужение... Осъзнавам, че всички ние се нуждаем от мощното действие на Бога в църквите си, ако искаме да сме адекватни и да предложим истинска надежда и духовно преживяване на хората около нас! Убеден съм, че Бог не е изоставил България, а ще продължава да се движи сред вярващите и да благославя онези, които истински Го търсят!