аржентина 1992


    АРЖЕНТИНСКОТО СЪЖИВЛЕНИЕ ОТ 1992г.     

Клаудио Friedzon

През 1992 г. Клаудио Friedzon започва своето служение и скоро еванглезаторските му събрания достига 65 000 души.

Успехът на кръстоносните походи Annacondia и лична среща с него го насърчават да продължи през седемте години на "духовна пустиня".
След това през 1986 г., Freidzon казва,че Господ му заповядал да започне да проповядва в близкия парк, посещаван от наркомани .
Това било повратен момент в неговото служение и църквата му нараснала до 2000 човека за 4 години.
Духовният пробив идва след като е прочел книгата на Бени Хин"Добро утро Святи Дух" и след като се е срещнал с него.След това че църквата нраства до 4000 членове и на евангелизаторските походи походи започва да привличане на огромни тълпи .... "Моето послание е просто. Аз само наблягам на присъствието на Светия Дух. "

Неговият съвет: "Няма друг начин. Ние трябва да търсим присъствието на Бог. "
Негови видео проповеди може да гледате в YouTube

Докато в служението на Karlos Annacondia е духовната война и разрушаване на крепости, ударението в служението на Klaudio Friedzon е поклонението, святоста, хвалението и изграждането на тялото Христово.

По време на 80-те и 90-те години много църкви нарастват .
Много от тях имат по 10. служби на ден.
Според Ед Silvoso, през последните години страната бележи 2000% увеличение на новородените християни.
В своята история, голяма част от аржентинските Съживлениия са родени в молитва, последвана от масивен пробив.
Хората търсеха и сътрудничиха на Господ .

: Клаудио FREIDZON е роден в Буенос Айрес, Аржентина през 1955 г., и вярва в Бог от най-ранна възраст.
Завършва Ривър Плейт Библията институт на Асамблеи на Бога през 1977 г. и започна пастирска работа заедно с жена си Бети в Parque Час, Буенос Айрес.
През 1986 г. основава църква " Царя на царете" в Аржентина, която днес има над 15 000 членове. Т
ой и съпругата му Бети имат три деца, Даниела, Себастиан и Ezequiel.
Книги Freidzon са били преведени на девет езика към днешна дата. Той води евангелизаторски програми по радиото и телевизията.