джордж буш


    Джордж Буш и вярата     

Джордж Буш и вярата

Във „Интернет издание Капитал“ намирам интересни размисли относно Джорж Буш и неговата вяра и отношението му към войната, като отново се търсят връзки с Блажени Августин. Ето и част от текста, които е любопитен:“
„През 1993 г., една година преди да се кандидатира за губернатор, Буш предизвиква малка религиозна буря, казвайки на един репортер (който се оказва евреин), че само тези, които вярват в Иисус, отиват в рая. От богословска гледна точка това изказване не е кой знае колко забележително, поне в Тексас. Но фактът, че Буш се е осмелил да го каже, причинява истинска сензация. Тази случка помага на Буш да си изгради образа на почтен и вярващ човек. По време на предизборната кампания той търси и получава съвети от пастори, политическите му идеи са свързани с вярата, разпространяват се в църковните кръгове и привличат към урните голям брой избиратели...
Вярата обаче му помага да избере своя път и да не се обръща назад. Буш често разговаря с пастори и обича да чува, че хората се молят за него. Той продължава да обогатява своята вяра с нови идеи. Напоследък в неговите религиозни схващания се забелязват и фаталистичен елемент. Всичко е в ръцете на бог, той управлява света. Хората се стараят да правят всичко, което е във възможностите им, и нещата вървят чудесно. Оттук произтича и невъзмутимостта на Буш, която някои смятат за твърдост, а други за взривоопасна смес от глупаво упорство и арогантност.
Очевидци твърдят, че атмосферата в Белия дом е изпълнена с набожност и смирение. Разбира, се там винаги е имало групи за изучаване на Библията. Дори по времето на президента Клинтън в Белия дом имаше една такава група. В момента обаче те са изпълнили цялата сграда...
Дали войната в Ирак ще бъде справедлива война според принципите и идеите на християнството, заложени от Августин Блажени, Тома Аквински и други изтъкнати християнски мислители? Президентът Буш вече е решил, че войната е справедлива, още преди няколко месеца, и не изглежда готов да преосмисли решението си. Той определи, че Саддам е зъл, и всичко останало следва от това.“