петдесятничество


    Петдесятничество     

от Уикипедия

Петдесятничеството е съживително религиозно движение в Християнството, което акцентира върху личния контакт с Бога, посредством кръщение със Святия Дух. Името Петдесятничество идва от Петдесятница (гръцки термин, описващ еврейски празник на седмиците-Шавуот „празник на Седмиците", или Петдесетница - 50 дни след Пасха-чества се дарението на Закона (Тора), направено от Бог на Моисей. Нарича се още „празник на даряването на нашата Тора".)

За Християните, този случай описва слизането на Святия Дух върху последователите на Исус Христос(Деяния на Апостолите гл.2) и Петдесятните вярват, че чрез това кръщение в Святия Дух, Християните се доближават до духовната мощ, поклонението и учението на ранната църква.
Поради тази причина, някой Петдесятни църкви използват и името Апостолска.

Повечето петдесятни се идентифицират като Протестанти. Някой използват термина Евангелисти, а други се отъждествяват като възстановители.
Петдесятничеството, богословски и исторически се доближава до Харизматичното движение тъй като, то е повлияло много на това движение.
Освен това, някой Петдесятни църкви изповядват Триединството, а други не.
В рамките на класическото Петдесятно движение се открояват 3 насоки - Уеслианство( Wesleyan-Holiness ), Higher Lifeи( или Превъзвишен(чист) живот) и така нареченото Oneness (единодушно или Апостолско) Петдесятничество. Над 600 милиона по целия свят са Петдесятни вярващи.

Вярвания


От богословска гледна точка, повечето Петдесятни деноминации са в съответствие с Евангелизма, подчертавайки достоверността на Библията и необходимостта от промяна на човека, в следствие на вярата в Исус Христос.
Петдесятните се придържат към доктрината за безпогрешността на Библията и вярват, че Святата книга е достоверен източник на вярата в Господ Исус Христос, допускайки буквалното и тълкуване.
Това убеждение се изразява в доктринни изявления на различни Петдесятни организации като - Асамблейте на Бога - Изявление на основните истини, утвърждаване на вярата на Църквата на Бога в Христа и Декларацията на вярата на Международната Църква на четвероевангелието.

Wesleyan and Higher Life Петдесятничество
Така нареченото Wesleyan Петдесятничество( или Уеслианизъм) е системата на Християнската теология на Методизма, проповядвана от Джон Уесли. Тази теология подчертава живота на Християнската святост: да обичам Господа с цялото си сърце, ум, душа и сила и да обичая ближния си както себе си.

Higher Life ( или Превъзвишен(чист) живот) пък е Християнско движение оформено в Англия. Името идва от книгата на Уилиам Бордман озаглавена Висшия(чистия) Християнски живот, публикувана през 1858 г. Основната идея на това учение е , че християнинът трябва да продължи напред след първоначалното си обръщане към Бога и да почувства работата на Бог в живота му. Тази работа е наречена пълно освещаване, второ благословение, второ докосване, изпълване със Святия Дух и още няколко други имена.
С разрастването на тези 2 движения е офромена теологията на Петдесятничеството. Участниците в тези движенищ вярват, че след обръщането към Христос ( първо благословение" ), следва освещаването или "второто благословение" . Уеслианските проповедници, проповядват, че това преживяване незабавно премахва греха от Християнския живот, водейки до "безгрешно съвършенство".
Последователите на "Превъзвишен живот" споделят това вярване за "второто благословение", но го разбират по друг начин. Те го разглеждат, не като напълно премахване на греха, но като "пълно освещаване", което ги упълномощява за евангелизиране. Затова ранните Петдесятни, разбират кръщението в Святия Дух, за това "второ благословение" и говоренето на чужд език за свидетелство.
Уеслианското движение е универсалната позиция на ранното Петдесятничество възприемайки 3 процеса на духовен растеж - обръщане, пълно освещение и кръщение в Святия Дух.

Единодушно Петдесятничество

Наричано още Апостолско, това движение се различава от другите две по-горе споменати по няколко съществени причини. Движението запазва ранното разбиране за спасението и за разлика от някой други Петдесятни движения, настояват , че кръщението е необходимо за спасение. Те обаче, за разлика от други, не приемат традиционна доктрина за Светата Тройца. Те не описват Бога с три лица, а по-скоро като три прояви - вярвайки, че Отец, Син и Святия Дух са три прояви или названия на един невидим Бог.
Това движение също практикува кръщение в името на Исус Христос, настоявайки, че кръщенията трябва да се извършват в името Исус Христово, различни от тези в Светата тройца. Те са склонни да наблягат на стриктни "святи стандарти" в обличането, жененето и другите области на лично поведение, които не са непременно споделяни от други Петдесятни групи, поне не до такава степен, каквато може да се намери в Апостолските Петдесятни църкви. Освен това, техните доктрини се различават значително от тези на повечето Петдесятни и Евангелски фракции. Докато повечето от тях изискват само вяра в Исус Христос за спасение, то Апостолското Петдесятничество настоява за покаяние, кръщение (в името на Исус) и приемане на Святия Дух, като потвърждение за вярата. Това рефлектира върху тяхното тълкуване на Библията и предизвиква множество търкания между този тип Петдесятничество и други църкви.